Sajtóközlemény a személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználásáról


Tisztelt Szerkesztőség!

Kérem, hogy lapjukban szíveskedjenek közzétenni az alábbiakat:

Hivatkozva az 1966. évi CXXVI tv. 6. § (3.) bekezdésében foglaltakra, az érintetteket az alábbiakról tájékoztatom:

A Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör javára a 2011-ben a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával juttatott 75291 Ft-ot a Sportkör az alapító okiratban foglalt célok szerinti tevékenységének megfelelően, sportrendezvényekre, kulturális célokra, anyagvásárlásra használta fel. A felajánlásokat ezúton is köszönjük, és kérjük, hogy fenti céljaink megvalósítása érdekében a jövőben is támogassák Sportkörünket.

Budapest, 2013. május 28.
Tisztelettel:            

Czirbik Sándor         
elnök                
 
Budapest II. ker. TSK.